M Trade inngår leveranseavtale med ny pelletsprodusent.

Etter 10 års samarbeid med Skellefteå Kraft som leverandør av biopellets har Skellefteå Kraft ut fra strategiske grunner bedt M Trade om å bli løst fra avtalen fra og med 2016. M Trade har i alle år hatt et meget godt fungerende samarbeid med Skellefteå Kraft og ønsker sin tidligere samarbeidspartner lykke til i sine nye veivalg.

I pakt med ovennevnte har M Trade underveis sondert leveransemarkedet med mål å finne en ny leverandør som kunne tilfredsstille følgende kriterier:
  • Stabil kvalitet på pelletsen i henhold til standard EN14961-2, klasse A1
  • Leveransesikkerhet mht. volum og årstid, samt tiltak ved nedbrudd i pelletsproduksjon
  • Langsiktighet i samarbeid/avtaleforhold
 
Det er med glede at M Trade i dag kan kunngjøre at vi har inngått en langsiktig avtale med SCA BioNorr i Härnösand.  Leveranseavtalen gjelder for 5 år, med opsjon for ytterligere forlengelse.
SCA er Sveriges største produsent av biopellets med en produksjonskapasitet på 160.000 årstonn i Härnösand.  I tillegg har SCA en fabrikk i Stugun som produserer stallpellets, et nytt produkt som er på vei inn i det norske markedet.  Du kan lese mer om stallpellets på denne hjemmesiden.