Bioenergi – Bedrift

Hva er Pellets?

Biopellets fremstilles av rent skogsvirke, vanligvis flis eller kutterspon, som tørkes, males og komprimeres til sylindriske biter under stort trykk.  Energi-innhold ligger vanligvis på mellom 4,8 -4,9 kWh/kg. Myndighetene ønsker mindre bruk av olje og elektrisitet til oppvarming. Pelletsvarme fremtrer som et godt alternativ.  Enova SF er statens verktøy for å bidra til nevnte omlegging.  Støtteprogrammer finnes for flere løsninger. Pellets egner seg godt i større fyringsanlegg som f.eks. skoler, sykehjem, forretningsbygg etc.  Flere bygninger kan om ønskelig knyttes sammen til et nærvarmeanlegg.

Miljø

Pellets er et fornybart og klimavennlig alternativ. C02 bindes i trærne mens de lever og slippes løs når de dør. Dermed blir bioenergi nøytralt i den betydning at CO2 som frigjøres ved forbrenning av biomasse tilsvarer den CO2-mengden som trærne har bundet under veksten.

Avfall

Forbrent pellets skaper svært lite avfall.  Mellom 0,3 – 0,5 % av pelletsen omdannes til aske som kan nyttes til gjødningsmiddel for plen eller prydbusker.  Røyk som kommer fra pipa er i hovedsak vanndamp.

Pellets er med andre ord fremtidsvarme.

 

…les mer om hvordan vi leverer energi