Meyership

Flyfrakt

Flyrutenettet både i Norge og i utlandet

Flyfrakt har tidligere vært betraktet som en eksklusiv og kostbar måte å sende varer på. I dag er flyfrakt i ferd med å bli en helt alminnelig transportmåte.

Container

Passer inn i alle internasjonale transportsystemer

Containere er produsert i henhold til ISO`s normer som beskriver valgt standard mht. størrelser og innfesting til ulike transportmiddel, såkalte intermodale løsninger.

Sjø

Vi betjener både kysten og Nordsjøen

Meyership AS er en gammel og veletablert meglerforretning med virkeområde på kystfrakt og Nordsjøfrakt.

Bane

Transittering av containere og vekselbeholdere

Meyerships lokalisering vis á vis Bane Nors kombiterminal i Mo i Rana gir uante muligheter for totaltransport ved bruk av intermodale løsninger.

Land

Transportløsninger til et hvert transportbehov

Å betjene store “tunge” transportbrukere med høye krav til tidsriktige løsninger, vil også i fremtiden være prioriterte oppgaver hos oss.

Biopellets og Stallpellets

Biopellets som energibærer

Biopellets fremstilles av rent skogsvirke, vanligvis flis eller kutterspon, som tørkes, males og komprimeres til sylindriske biter under stort trykk.

Nyheter

Smart samarbeid gir mer gods på jernbane

2018-06-26

Fra hest og kjerre til moderne logistikk

2017-04-03

Helgelandsterminalen - Åpnet nyterminalen!

2016-06-23