Faktureringsinformasjon

Vi foretrekker å motta inngående faktura på EHF. 

Vårt org.nr. er 943 164 622  


Alternativt kan vi motta faktura på e-post: faktura@meyership.no