Jernbanefrakt

Meyerships lokalisering vis á vis Bane Nors kombiterminal i Mo i Rana gir uante muligheter for totaltransport ved bruk av intermodale løsninger.
Jernbanefrakt
Meyerships lokalisering vis á vis Bane Nors kombiterminal i Mo i Rana gir uante muligheter for totaltransport ved bruk av intermodale løsninger.
Containere og vekselflak
Gjennom vårt transportnett kan vi tilby transittering av containere og vekselbeholdere fra bane til bil eller båt (eller motsatt vei). Gjennom Bane Nors nettverk – som omfatter kombiterminaler i Norge og Sverige – kan vi tilby kombinerte transportløsninger i henhold til våre kunders ønsker. Vår bilavdeling kan tilby inn-og utkjøring av containere og vekselflak i regionen, samt tilby “øst/vest”-løsninger til/fra Sverige gjennom samarbeid med svenske partnere. Vår båtavdeling kan  tilby internasjonale løsninger til/fra Mo havn ved bruk av internasjonale containerlinjer. I samarbeid med Rana Havnevesen disponerer Meyership reachstacker med løftekapasitet opp mot 45 tonn brutto.
Semitrailer på bane
Meyership kan tilby lokale og regionale trekketjenester for semitrailer som ankommer Mo i Rana på jernbane
Geir Ole Bullvåg
Geir Ole Bullvåg

Befrakter

Telefon: 75 12 85 21

Mobil: 464 28 580

gob@meyership.no

Arthur Bergersen
Arthur Bergersen

Befrakter

Telefon: 75 12 85 35

Mobil: 986 22 228

arthur@meyership.no