Container
Containere er produsert i henhold til ISO`s normer som beskriver valgt standard mht. størrelser og innfesting til ulike transportmiddel, såkalte intermodale løsninger. Containerne passer dermed inn i alle internasjonale transportsystemer uavhengig om fremføring skjer på vei, jernbane eller sjø.
Varianter
Containere finnes i ulike varianter, “standard”, “high cube” (ekstra høyde) og “pallet wide” (tilpasset EUR-pall). Størrelser omfatter alt fra 20 til 45 fots lengde, hvor 20 og 40 fot er de mest benyttete. Sistnevnte størrelser anses også som mest fleksible. Vi kan også tilby leie eller kjøp av 8 og 10 fots containere. Disse må betjenes ved bruk av kranbil. Vekselbeholdere er laget i henhold til ISO`s normer mht. innfesting på transportmiddel, men mangler feste for toppløft. Vekselbeholdere har i tillegg ben slik at containerbil kan sette av og sette på beholderen uten hjelp fra truck eller kran. De vanligste størrelsene er 7,15, 7,45 og 7,82 m., hvor de to sistnevnte er de mest brukte.
Skreddersydde containerløsninger
Gjennom vårt kontaktnett kan vi også tilby skreddersydde containerløsninger. Løsningene utvikles i nær kontakt med bruker og spesialdesignes i henhold til kundens behov. Meyership har et bredt utvalg av containere og vekselflak og kan tilby leie eller kjøp. Ta kontakt med oss for en nærmere samtale om dine behov: meyership@meyership.no eller telefon 75 12 85 00.
Geir Ole Bullvåg
Geir Ole Bullvåg

Befrakter

Telefon: 75 12 85 21

Mobil: 464 28 580

gob@meyership.no

Arthur Bergersen
Arthur Bergersen

Befrakter

Telefon: 75 12 85 35

Mobil: 986 22 228

arthur@meyership.no