Biopellets og Stallpellets

Meyership er leverandør av biopellets  Biopellets fremstilles av rent skogsvirke, vanligvis flis eller kutterspon, som tørkes, males og komprimeres til sylindriske biter under stort trykk.  Energi-innhold ligger vanligvis på mellom 4,8 -4,9 kWh/kg.

Biopellets benyttes til pelletskaminer og som energibærer til drift av vannbasert varmeløsning. 
Biopellets og Stallpellets
Meyership er leverandør av biopellets  Biopellets fremstilles av rent skogsvirke, vanligvis flis eller kutterspon, som tørkes, males og komprimeres til sylindriske biter under stort trykk.  Energi-innhold ligger vanligvis på mellom 4,8 -4,9 kWh/kg.

Biopellets benyttes til pelletskaminer og som energibærer til drift av vannbasert varmeløsning. 
Privat
Bedrift

Hva er Pellets?

Biopellets fremstilles av rent skogsvirke, vanligvis flis eller kutterspon, som tørkes, males og komprimeres til sylindriske biter under stort trykk.  Energi-innhold ligger vanligvis på mellom 4,8 -4,9 kWh/kg. Myndighetene ønsker mindre bruk av olje og elektrisitet til oppvarming. Pelletsvarme fremtrer som et godt alternativ.  Enova SF er statens verktøy for å bidra til nevnte omlegging.  Støtteprogrammer finnes for flere løsninger. Pellets egner seg godt i større fyringsanlegg som f.eks. skoler, sykehjem, forretningsbygg etc.  Flere bygninger kan om ønskelig knyttes sammen til et nærvarmeanlegg.

Miljø

Pellets er et fornybart og klimavennlig alternativ. C02 bindes i trærne mens de lever og slippes løs når de dør. Dermed blir bioenergi nøytralt i den betydning at CO2 som frigjøres ved forbrenning av biomasse tilsvarer den CO2-mengden som trærne har bundet under veksten.

Avfall

Forbrent pellets skaper svært lite avfall.  Mellom 0,3 – 0,5 % av pelletsen omdannes til aske som kan nyttes til gjødningsmiddel for plen eller prydbusker.  Røyk som kommer fra pipa er i hovedsak vanndamp.

Pellets er med andre ord fremtidsvarme.


…les mer om hvordan vi leverer energi
Leif Sagen
Leif Sagen

Daglig leder

Telefon: 75 12 85 30

Mobil: 91 13 78 44

leif.sagen@meyership.no