Sjø

Meyership AS er en gammel og veletablert meglerforretning med virkeområde på kystfrakt og Nordsjøfrakt. Innenfor dette området har vi opparbeidet oss en solid markedskunnskap, kunnskap som har gitt oss faste kontrakter med flere store kunder på Helgeland. Til å betjene industriens behov opererer vi eksklusivt et antall skip. I tillegg har vi et meglernett som er mangfoldig, siden vi betjener både kysten og Nordsjøen. Dette nettet er en verdifull ressurs i vår virksomhet.
Sjø
Meyership AS er en gammel og veletablert meglerforretning med virkeområde på kystfrakt og Nordsjøfrakt. Innenfor dette området har vi opparbeidet oss en solid markedskunnskap, kunnskap som har gitt oss faste kontrakter med flere store kunder på Helgeland. Til å betjene industriens behov opererer vi eksklusivt et antall skip. I tillegg har vi et meglernett som er mangfoldig, siden vi betjener både kysten og Nordsjøen. Dette nettet er en verdifull ressurs i vår virksomhet.
Oversjøisk
Meyership har i dag et kontaktnett som gjør oss i stand til å betjene stykkgods- og containerbehov til og fra alle verdensdeler. Vi har egne avtaler med verdensomspennende linjerederier, og gjennom dette samarbeidet kan vi tilby gode kommunikasjonsmuligheter til alle verdens destinasjoner.
Containerlinjer
Gjennom vårt agentur for North Sea Containerline har vi tilgang til faste avganger til Hamburg, Immingham og Rotterdam.
Klarering
Mo i Rana er en av norges travleste havner i antall anløp. Det sier seg selv at alle skipene som anløper vår havn ikke har kjennskap til hele bredden i næringslivet i Rana. For å kunne koordinere sine gjøremål rettet mot næringsliv og offenlige etater trenger skipene en agent til å foreta klarering. Klareringsagenten har all kontakt med tollvesen, los, havnevesen, skipshandlere, leger etc. Denne tjenesten er en naturlig del av vår virksomhet, og behovet for en slik tjeneste ligger hos rederiene. I tillegg foretar vi fortolling, assuranse, lagring og terminaltjenester for våre transportkunder.
Geir Ole Bullvåg
Geir Ole Bullvåg

Befrakter

Telefon: 75 12 85 21

Mobil: 464 28 580

gob@meyership.no

Arthur Bergersen
Arthur Bergersen

Befrakter

Telefon: 75 12 85 35

Mobil: 986 22 228

arthur@meyership.no